SURFBOARD ギャラリー

JS SURFBOARD
2017-08-11 20:02:28

JS SURFBOARD NOODLE-Xモデル

5'8" × 18.65" × 2.25"

EPS KIRI FLEX

2017-08-02 19:29:32

JS SURFBOARD  JESSICAモデル

5'7" ×19.0” × 2.2"

2017-07-04 19:42:41

JS SURFBOARD FALCONモデル

5'8" × 19.25" × 2.2"

EPS KIRI FLEX

2017-06-18 18:53:43

JS SURFBOARD TCV-17モデル

5'11" × 18.7" (47.5cm) × 2.25" (5.72cm)

2017-02-17 18:48:58

JS SURFBOARD ABANONEモデル

5'6" × 19" × 2.2"

1 2